Preuzmi dokumente

Autoškola - testovi

Novi testovi za polaganje teoretskog dijela ispita u PDF.


Autoškola - formulari

Tehnički pregled

Ovde možete preuzeti cjenovnik usluge tehničkog pregleda vozila i druge neophodne formulare kod registracije vozila, kao što su kupoprodajni ugovor za vozilo, ili spisak servisa za homologaciju u BIH...


User login

Ovde su hronološki predstavljene sve faze obuke i troškovi na putu do vozačke dozvole.Za sve informacije obratite se na telefon (058) 210-588 ili dođite u prostorije autoškole u ulici Stepe Stepanovića bb (Naselje Samoborska kod doma penzionera) radnim danom, od 08:00 do 15:00, a naredni tekst možete skinuti u pdf formatu OVDE.

  • Ljekarski pregled (50,00KM)

Obavlja se ponedeljkom od 12:00 - 14:00 sati u Domu zdravlja u Foči. Potrebna je uplata od 50,00 KM i popunjen formular za ljekarsko uvjerenje koji se može dobiti u našim prostorijama ili preuzeti OVDE i popuniti na računaru i štampati. Bez pozitivnog rješenja nije moguće nastaviti dalje korake.

  • Fotografija (5,00KM)

Potrebna je fotografija formata 3x4cm. Neophodna je za vozačku knjižicu kandidata.

  • Obuka iz teoretskog dijela ispita (140,00KM 100,00KM*)

Obuka iz teoretskog dijela ispita Odvija se u kabinetu autoškole"Autokomerc" u ulici Stepe Stepanovića bb u trajanju od 28 školskih časova (7 dana x 4 časa). Početak teoretske obuke je uslovljen prijavljenim brojem kandidata, odnosno minimalan broj za formiranje grupe je 5 kandidata. Pozivom na telefon 210-588 je moguće provjeriti kada počinje sledeći ciklus predavanja, a zavisno od broja prijavljenih kandidata. Cijena obuke je 140,00 KM. 100,00KM (*za polaznike škole "Autokomerc")

  • Polaganje teoretskog dijela ispita (52,00KM)

Prijava za polaganje teoretskog dijela ispita sa uplatnicom se dobija u našim prostorijama ili je možete skinuti OVDE. Potrebno je uplatiti 52,00 KM, a o terminima ispita se odlučuje u ispitnom centru u Srednjoškolskom centru u Foči, prema broju prijavljenih kandidata.

  • Obuka iz pružanja prve pomoći i polaganje (82,00KM + 15,00KM)

Organizuje se u Crvenom krstu u Foči. Obuka traje dva dana,a o terminima informišite se u prostorijama Crvenog krsta u Foči ili na broj telefona 210-098. Potrebna je uplata u iznosu od 82,00 KM.Polaganje prve pomoći se obavlja neposredno po završetku obuke i potrebno je uplatiti 15,00 KM.

  • Praktična obuka - vožnja (700,00KM)

Posle položenog teoretskog dijela ispita slijedi praktična obuka, tj.vožnja u trajanju od 35 školskih časova.Cijena obuke iznosi 700,00 KM, a moguće je platiti u 7 mjesečnih rata bez kamate, sa tim što je sa prvim časom praktične obuke potrebno uplatiti prvu ratu.

  • Polaganje praktičnog dijela ispita (61,00KM)

Po završenoj obuci slijedi polaganje praktičnog dijela ispita, a o terminima polaganja odlučuje ispitna komisija, prema broju prijavljenih kandidata. Popunjena prijava se može dobiti u našim prostorijama zajedno sa uplatnicom ili skinuti OVDE. Cijena polaganja je 61,00 KM.

  • Izdavanje vozačke dozvole (60,00KM)

Biometrijska vozačka dozvola se izdaje u prostorijama MUP.Potrebna je uplata u iznosu od 60,00 KM.Potrebno je uvjerenje o položenom ispitu, a zahtjev za izdavanje tog uvjerenja možete skinuti OVDE.


Kompletnu obuku za vozača je moguće završiti za mjesec i po do dva mjeseca, ukoliko se teoretski, praktični dio kao i ispit iz pružanja prve pomoći polože iz prvog pokušaja. Svako ponavljanje teoretskog, praktičnog dijela odnosno ispita iz pružanja prve pomoći se ponovo plaća 52,00 KM,61,00 KM i 15,00KM respektivno odgovarajućim komisijama koje organizuju te ispite. Ponovni izlazak vozila autoškole je besplatan.Sve cijene su sa uračunatim PDV. Gornji tekst možete preuzeti ako kliknete OVDE.