Preuzmi dokumente

Autoškola - testovi

Novi testovi za polaganje teoretskog dijela ispita u PDF.


Autoškola - formulari

Tehnički pregled

Ovde možete preuzeti cjenovnik usluge tehničkog pregleda vozila i druge neophodne formulare kod registracije vozila, kao što su kupoprodajni ugovor za vozilo, ili spisak servisa za homologaciju u BIH...


User login

Popunite sledeća polja i kliknite na dugme "DALJE" na dnu strane. Na e-mail koji ste naveli će automatski biti poslati popunjeni formulari u PDF formatu za sve faze obuke vožnje i primjeri kako popuniti uplatnice. Podaci neće biti korišteni u druge svrhe osim navedenih.